Rok za uplatu prve rate poreza na imovinu

Fizička lica, preduzetnici i pravna lica imaju rok da do ponedeljka 14. februara 2022. godine  uplate obaveze za prvi kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2022. godinu.

Poreski obveznici prvu ratu za uplatu godišnjeg poreza na imovinu plaćaju akontaciono u visini poslednje rate iz rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu za 2021. godinu.