eArhiviranje

Tired businessman with stack of office files

Digitalno arhiviranje poslovne dokumentacije

U saradnji sa našim partnerom nudimo Vam savremeno rešenje za digititalizaciju Vaše poslovne dokumentacije. Osnovni cilj je da klijentima pružimo uvid u poslovanje u svakom trenutku, da Vam uštedimo novac, vreme i prostor...

PAPIRNO ARHIVIRANJE VS DIGITALNO ARHIVIRANJE

Unos dokumenta

Dokumente je moguće arhivirati na dva načina: UČITAVANJEM postojećeg digitalnog dokumenta sa računara ili SKENIRANJEM dokumenta u papirnom obliku

Organizacija dokumenta

Dokumente je moguće organizovati na način koji Vama odgovara (tip dokumenta, vrsti dokumenta, kategoriji dokumenta...)

Arhivska knjiga

Organizacija dokumentacije po listi kategorija vaše firme i mogućnost vođenja arhivske knjige u skladu sa zakonskom regulativom.

Pretraga dokumenata

Glavna prednost aplikacije je jednostavna i brza pretraga po parametrima koji su zadati.

Korisničke privilegije

Administrator ima mogućnost da dodeljuje i oduzima privilegije korisnicima za upravljanje dokumentima

Bezbednost dokumenata

Vaša dokumenta su bezbedna, jer koristimo savremena security rešenja. Baza podataka je zaštićena dnevnim backup-om.

Upit za ponudu