Poresko savetovanje

Poresko savetovanje

Jedna od usluga koju pružamo našim klijentima je poreski konsalting (poresko savetovanje).

Nabrojaćemo jedan deo usluga poreskog konsaltinga:

  • Izrada poreskih bilansa
  • Tumačenje poreskih propisa
  • Izveštaj o transfernim cenama
  • Poreski tretmani kod poslovnih trasakcija
  • Simulacija poreskih kontrola
  • Savetovanje kod poreza na dobit, dohodak građana, imovinu, zakupa nepokretnosti, zakupa pokretnih stvari, zarade…
  • Ostale ugovorene usluge