Osnivanje firme

Osnivanje PREDUZETNIKA

Cena naših usluga
RSD 5.000
00
 • Izrada potrebne dokumentacije
 • Osnivanje u APR-u
 • Preuzimanje rešenja o osnivanju
 • Izrada pečata
 • Izrada OP obrasca
 • Poreska prijava

Osnivanje FIRME (DOO)

Cena naših usluga
RSD 12.000
00
 • Izrada osnivačkog akta
 • Osnivanje u APR-u
 • Preuzimanje rešenja o osnivanju
 • Izrada pečata
 • Izrada OP obrasca
 • Otvaranje računa u banci
 • Poreska prijava

#Korak 1

Popunite online formular kako bi mogli da pripremimo neophodnu dokumentaciju

#Korak 2

Kontaktiracemo Vas sa povratnom informacijom da li su dostavljeni podaci dovoljni ili je potrebno dostaviti dodatne podatke.

#Korak 3

Slanje dokumentacije, i praćenje toka postupka osnivanja.
0
Osnovanih privrednih subjekata
0
Statusnih promena
0
Prosečno vreme osnivanja u satima