Osnivanje firme

Otvorite firmu BRZO LAKO JEFTINO

Poslujemo sa klijentima iz cele Srbije!

Bez dolaska završavate sve što je potrebno za otvaranje firme!

Osnivanje PREDUZETNIKA

Cena naših usluga
RSD 5.000
00
 • Izrada potrebne dokumentacije
 • Osnivanje u APR-u
 • Preuzimanje rešenja o osnivanju
 • Izrada pečata
 • Izrada OP obrasca
 • Poreska prijava

Osnivanje FIRME (DOO)

Cena naših usluga
RSD 12.000
00
 • Izrada osnivačkog akta
 • Osnivanje u APR-u
 • Preuzimanje rešenja o osnivanju
 • Izrada pečata
 • Izrada OP obrasca
 • Otvaranje računa u banci
 • Poreska prijava

#Korak 1

Popunite online formular kako bi mogli da pripremimo neophodnu dokumentaciju

#Korak 2

Kontaktiracemo Vas sa povratnom informacijom da li su dostavljeni podaci dovoljni ili je potrebno dostaviti dodatne podatke.

#Korak 3

Slanje dokumentacije, i praćenje toka postupka osnivanja.
0
Osnovanih privrednih subjekata
0
Statusnih promena
0
Prosečno vreme osnivanja u satima