Najavljeno povećanje neoporezivog iznosa zarade i smanjenje doprinosa za PIO od 2022. godine

Novi neoporezivi iznos zarade iznosiće 19.300 dinara, umesto sadašnjih 18.300 dinara.

Stopa doprinosa PIO na teret poslodavca će biti smanjena za 0,5% (sa 11,5% na 11%, odnosno ukupno sa 25,5% na 25%).

Primena predloženih izmena očekuje se od 1. januara 2022. godine.