Odlaganje početka primene odredbi o PDV tretmanu povratne ambalaže na 1. januar 2022. godine

Ministarstvo finansija donelo je Pravilnik o dopuni Pravilnika o porezu na dodatu vrednost (u daljem tekstu: Pravilnik). Pravilnik je objavljen u „Službenom glasniku RS“. Br. 64/21 od 25. juna 2021. godine i stupa na snagu 1. jula 2021. godine.

Pravilnikom se u Pravilnik o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS”, broj 37/21 – U daljem tekstu: Pravilnika o PDV) dodaje još jedan član, 280a. kojim je propisano sledeće:

  • odložen je početak primene odredbi člana 44. člana 55. stav 1. tačka 3) podtačka (4) i člana 230. Pravilnika o PDV na 1. januar 2022. godine, pri čemu podsećamo da se navedene odredbe odnose PDV tretman povratne ambalaže i njenu evidenciju od strane obveznika PDV koji primaocu dobara ne zaračunava povratnu ambalažu;
  • precizirana je obaveza obveznika PDV koji vrši promet dobara u povratnoj ambalaži i koji primaocu dobara ne zaračunava povratnu ambalažu, da na dan 31. decembra 2021. godine utvrdi manjak ambalaže, da na utvrđeni manjak obračuna PDV i da obračunati PDV plati u skladu sa Zakonom o PDV;
  • definisana je povratna ambalaža (mada je to već učinjeno članom 44. Pravilnika o PDV) kao ambalaža koja se, posle vraćanja, ponovo upotrebljava za istu namenu i
  • precizirano je da se evidencija iz člana 230. Pravilnika o PDV, odnosno evidencija od strane obveznika PDV koji primaocu dobara ne zaračunava povratnu ambalažu, odnosi na povratnu ambalažu predatu od 1. januara 2022. godine.

Izvor: Privredni savetnik