Novine u vezi podnošenja zahteva za refakciju akcize i dostavljanja rešenja

Počev od 01. januara 2022. godine pravna lica i preduzetnici – krajnji korisnici derivata nafte, biogoriva i biotečnosti, zahtev za refakciju plaćene akcize na:

  • derivate nafte, biogoriva i biotečnosti koji se koriste za transportne svrhe i za grejanje, kao i
  • derivate nafte i biotečnosti koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe,

podnose isključivo u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave.

Fizička lica zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za zagrevanje stambenog prostora, mogu da podnesu kako u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, tako i pismenim putem nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave.

Pravnom licu, preduzetniku i fizičkom licu koje je zahtev podnelo u elektronskom obliku, rešenje o odobravanju, odnosno odbijanju prava na refakciju plaćene akcize dostavlja se u elektronskom obliku u poresko sanduče na portalu Poreske uprave.

Fizičkom licu koje je zahtev podnelo u papirnom obliku, rešenje u papirnoj formi dostavlja se putem pošte.

Izvor:Poreska uprava