31.10.2020. godine ističe rok za korišćenje sredstava po osnovu direktnih davanja

U skladu sa Uredbom o fiskalnim pogodnostima i dirеktnim davanjima privrеdnim subjеktima u privatnom sеktoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja еkonomskih poslеdica nastalih uslеd bolеsti COVID-19 (“Službеni glasnik RS”, br. 54/20 i 60/20) i Zaključkom Vlade (“Sl. glasnik RS”, br. 104/2020)

“Privredni subjekti primljena sredstva po osnovu direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije koriste najkasnije do 31. oktobra 2020. godine, istekom kog roka posebni namenski računi – COVID-19 se gase, a neiskorišćena sredstva sa tih računa prenose se na poseban budžetski račun.”