30. juna 2021. godine, u ponoć ističe rok za dostavljanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2020. godinu

Agencija za privredne registre obaveštava pravna lica i preduzetnike koji primenjuju Zakon o računovodstvu, a još uvek nisu sastavila i dostavila svoje redovne godišnje finansijske izveštaje sa odgovarajućom dokumentacijom za 2020. godinu, da rok za njihovo dostavljanje ističe u sredu 30. juna 2021. godine, u ponoć.

U naredna tri dana, do isteka roka, očekuje se dostavljanje još oko 25.000 redovnih godišnjih finansijskih izveštaja sa dokumentacijom.

Zaključno sa jučerašnjim danom, 250.000 obveznika je ove izveštaje dostavilo na jedan od sledećih načina:

  • oko 191.000 – istovremeno sa podacima za statističke potrebe,
  • skoro 29.000 dostavilo je izjave o nektivnosti,
  • više od 30.000 je dostavilo svoje izveštaje samostalno.

Kao i svih ranijih, i ove godine se očekuje da veliki broj obveznika svoje izveštaje pripremi i dostavi poslednjeg dana roka, zbog čega je Agencija za sredu, 30. juna, do ponoći, obezbedila dežurstva u Registru finansijskih izveštaja i Servis desku, radi pružanja stručne pomoći u vezi sastavljanja i dostavljanja finansijskih izveštaja i tehničke podrške obveznicima, koja je i inače redovno dostupna radnim danima u Agenciji.

Podsećamo da se na internet stranici Agencije, u okviru Registra finansijskih izveštaja, mogu pronaći sve relevantne informacije odnosno instrukcije u vezi sa dostavljanjem redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2020. godinu, u formi pravila, tehničkih i korisničkih uputstava, kao i video uputstava, a eventualna sporna pitanja mogu se slati na sledeće elektronske adrese, i to: 

  • za ažuriranje statusnih podataka ili podataka o zakonskom zastupniku potrebno je uputiti reklamaciju na elektronsku adresu obveznicifi@apr.gov.rs,
  • za rešavanje pitanja u vezi primene PIS FI sistema, njegovog pristupa ili problema sa potpisivanjem, korisnici se mogu obratiti na elektronsku adresu sd@apr.gov.rs i
  • za dodatna pitanja i objašnjenja u vezi dostavljanja izveštaja koja ne možete naći na ovoj internet stranici i u korisničkim uputstvima za sastavljanje i dostavljanje izveštaja, na raspolaganju je mejl adresa finizvestaji@apr.gov.rs.

Pozivamo sve obveznike dostvljanja ovih izveštaja da u zavisnosti od prirode pitanja pravilno opredeljuju elektronsku adresu za njihovo slanje, a sve u cilju efikasnije organizacije rada i blagovremenog dobijanja odgovora na postavljena pitanja.

Informacije o prijemu i obradi svih vrsta izveštaja za 2020. godinu, obveznici mogu pratiti na ovoj internet stranici, u delu Finansijski izveštaji, link  „Pretraga izveštaja za 2020. godine u postupku obrade“.

I na kraju još jednom skrećemo pažnju korisnicima koji su izvršili uplatu naknade za obradu i javno objavljivanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja i propisane dokumentacije, da ne čekaju uparivanje naknade sa predmetom u posebnom informacionom sistemu Agencije, već da skeniranu uplatnicu prilože na predviđeno mesto u tom sistemu i dostave pripremljeni izveštaj.

Izvor:APR