Godišnji plan poreske kontrole za 2022. godinu

Poreska uprava RS, sačinila je Godišnji plan poreske kontrole za 2022. godinu u skladu sa Planom poštovanja poreskih propisa za 2022. godinu i ocenom poreskog značaja i poreskog rizika poreskih obveznika.

Planom poreske kontrole u najvećoj meri obuhvaćeni su poreski obveznici na osnovu kriterijuma analize rizika, a na osnovu podataka iskazanih u poreskim prijavama i drugih podataka sa kojima raspolaže Poreska uprava.

Godišnji plan poreske kontrole možete pogledati na linku: https://www.purs.gov.rs/aktuelnosti/Ostalo/8171/godisnji-plan-poreske-kontrole-za-2022-godinu.html