Arhiv Beograda izdao važno obaveštenje

Istorijski arhiv Beograda je na svojoj internet strani objavio da nije u mogućnosti da do daljeg prima novu dokumentaciju, zbog nepostojanja adekvatnih tehničkih i kadrovskih kapaciteta.

Prenosimo vest u celosti:

“Usled izuzetno velikog broja do sada primljenih zahteva za izdavanje saglasnosti na Listu kategorija arhivske građe i dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja, kao i približavanje zakonskog roka za dostavaljnje prepisa arhivske knjige, a iz nepostojanja adekvatnih tehničkih i kadrovskih kapaciteta, obaveštavamo Vas da Istorijski arhiv Beograda nije u mogućnosti da do daljeg prima novu dokumentaciju, na do sada jedini primenjeni način – isključivo pisanim putem. U cilju adekvatnog rešavanja ovog problema, u ovom trenutku se, u saradnji sa eUpravom radi na uspostavljanju adekvatnog e-servisa kojim će se dokumentacija primati i u elektronskom obliku.
Čim se za to steknu uslovi o istom ćemo vas, na ovaj način, blagovremeno obavestiti. Dok svi stvaraoci i imaoci ne budu u prilici da nam dostave pomenutu dokumentaciju vezanu za Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti, Arhiv Beograda, po ovom pitanju, neće sprovoditi kaznene mere navedene Zakonom. Napominjemo da se do sada primljeni zahtevi kontinuirano obrađuju, u skladu sa pomenutim mogućnostima, i uručuju.”