eFakture

Korišćenje Sistema elektronskih faktura - odgovori na često postavljana pitanja korisnika

Ministarstvo finansija održalo je 30. marta 2023. godine vebinar na temu „Korišćenje Sistema elektronskih faktura - odgovori na često postavljana pitanja korisnika“.

Pitanja i odgovori u vezi sa operativnim korišćenjem Sistema elektronskih faktura

Ministarstvo finansija održalo je 19. januara 2023. godine vebinar na temu „Pitanja i odgovori u vezi sa operativnim korišćenjem Sistema elektronskih faktura

Демонстрација функционалности корисничког интерфејса Система електронских фактура

-представљање појединачних секција на командној табли -типови докумената -демонстрација формирања излазног документа, са приложеном документацијом и слање купцу -креирање авансног рачуна -креирање књижног одобрења/задужења -демонстрација пријема документа на корисничком налогу купца -променe статуса докумената -претраживање докумената

Питања и одговори у вези са регистрацијом на еИД и пријавом на СЕФ

- Објашњење процедуре регистровања налога на Порталу за електронску идентификацију; - Пријава путем квалификованог електронског сертификата или мобилне апликације ConsentID; - Пријава на Систем електронских фактура по којој искључиво законски заступник региструје налог субјектa на СЕФ-у

Активација ConsentID-а и демонстрација функционалности корисничког интерфејса СЕФ-а

-Инсталација и покретање ConsentID апликације -Представљање појединачних секција на командној табли -Одабир типа документа -Демонстрација формирања излазног документа, са приложеном документацијом и слање купцу -Креирање књижног одобрења/задужења -Демонстрација пријема документа на корисничком налогу купца -Променe статуса докумената -Претрага докумената

Регистровање налога на еИД-у, пријава на СЕФ и додељивање корисничких улога

Регистровање налога на Порталу за електронску идентификацију (еИД); Пријава на Порталу за електронску идентификацију квалификованим електронским сертификатом или преко апликације ConsentID; Регистровање налога субјекта на Систему е-Фактура; Додељивање корисничких улога у оквиру субјекта на Систему е-Фактура.