Najavljene nove mere koje se odnose na poreske olakšice

Tri nove mere, koje se odnose na poreske olakšice, trebalo bi da podstaknu zapošljavanje i motivišu mlade do 40 godina starosti da ostanu u zemlji.

Takođe, država na ovaj način želi da pomogne i poslodavcima, koji će imati manje troškove u vezi sa zaradama zaposlenih, pa bi mogli više da se fokusiraju na nova ulaganja i razvoj.

Prva važna vest, koja je juče i zvanično najavljena, tiče se ukidanja obaveza plaćanja godišnjeg poreza na dohodak za mlađe od 40 godina. Reč je o takozvanom “ekstra porezu” koji jednom godišnje plaćaju svi koji imaju zaradu veću od proseka. Sudeći prema iskustvu iz prethodnih godina, takvih je ukupno više od 20.000 širom Srbije, najviše iz Beograda, Novog Sada, Kragujevca i Niša, ali je pitanje koliko njih je mlađe od 40 godina. Za očekivati je da najviše takvih dolazi iz IT sektora.

Konkretno, građani koji su u prošloj godini zaradili više od 2.987.424 dinara obavezni su da podnesu prijavu za plaćanje godišnjeg poreza na dohodak, u suprotnom čeka ih novčana kazna do 150.000 dinara, a nije isključena ni krivična odgovornost. U dohodak, pored plate, ulaze i primanja koja se dobijaju kao nadoknada za članstva u nadzornim i upravnim odborima, ali i ona koja se ostvaruju od zarada u sportu i izdavanja nekretnina ili zakupa pokretnih stvari.

Ipak, treba naglasiti da ako ste u prošloj godini zaradili više od 2.987.424 dinara to ne znači da ćete automatski biti oporezovani, jer na to utiču brojni parametri koje Poreska uprava uzima u obzir, a tu su i predviđene olakšice. Porez je progresivan i kreće se od 10 do 15 odsto.

Druga važna vest je trogodišnje oslobađanje od plaćanja poreza i doprinosa u iznosu od 70 odsto na zarade zaposlenih koji se prvi put zapošljavaju, a koji ostvaruju zaradu u visini od najmanje prosečne plate, i to kod poslodavca koji tokom te tri godine ne smanjuje broj radnika.

U planu je i oslobođenje 70 odsto poreza i doprinosa na zarade zaposlenih koji rade na projektima istraživanja i razvoja.

Ovo će biti značajna poreska olakšica za poslodavce koji praktično na neto platu od 100.000 dinara neće više plaćati porez od 63.000, nego oko 19.000. To je ušteda u bruto zaradi od 44.000 dinara.

Izvor:Paragraf