U toku je uručenje rešenja za poljoprivrednike za 2021. godinu

Poreska uprava Republike Srbije obaveštava da je u toku uručenje rešenja za uplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje poljoprivrednika za 2021. godinu, za osiguranike kojima se obaveza utvrđuje rešenjem poreskog organa.

Uručenje rešenja vrši se shodno članu 36. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Rešenje se smatra dostavljenim po isteku roka od 15 dana od dana predaje rešenja pošti, a na rešenju je naznačen datum predaje pošti.

Mesečna osnovica doprinosa u iznosu od 28.402,00 dinara za obavezno socijalno osiguranje, kao i godišnja osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osiguranike poljoprivrednike u iznosu od 340.824,00 dinara, utvrđene su na osnovu člana 27. stav 3. i člana 38. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i iznosa najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osiguranike poljoprivrednike.

Stopa doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje propisana je članom 44. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i iznosi 25,5%.

Stopa doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje propisana je članom 44. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i iznosi 10,3%.

Godišnji iznos doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2021. godinu obveznik plaća u jednakim tromesečnim ratama u roku od 45 dana od dana početka tromesečja (15.02, 15.05, 15.08, i 15.11.2021. godine), na propisane račune koji su naznačeni u rešenju, sa pozivom na broj u čijoj je strukturi BOP (broj odobrenja za plaćanje).

Privremene tromesečne akontacije u 2022. godini, počev od prve koja dospeva 15.02.2022. godine, uplaćuju se sa pozivom na broj u čijoj je strukturi BOP, opredeljen za uplatu obaveza za 2022. godinu i koji je prikazan u samom rešenju.

Potrebno je da poreski obveznici prilikom uplata poreskih obaveza za 2021. godinu, odnosno 2022. godinu, postupaju u skladu sa navedenim upustvima  kako bi uplate bile ispravno proknjižene.

Izvor:Poreska uprava