Zahtev za paušalno oporezivanje preduzetnici mogu podneti do 2. novembra

Svi preduzetnici koji su u ovoj godini plaćali porez na prihode od samostalne delatnosti na oporezivu dobit, zahtev za paušalno oporezivanje 2021. mogu podneti najkasnije do 2. novembra 2020. godine, saopštila je danas Poreska uprava.

Zakonom o porezu na dohodak građana, koji je u primeni od 1. januara ove godine, rok za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje je promenjen, pa je on 31. oktobar, ali je to subota, neradan dan, te se rok za podnošenje dokumenata pomera na prvi radni dan – ponedeljak, 2. novembar.

Napominjemo da dosadašnji obveznici paušalnog oporezivanja, tj preduzetnici koji su imali status paušalca u 2020. godini ne podnose ponovo zahtev za paušalno oporezivanje za 2021. godinu.

Zahtev se može podneti i elektronski.