U periodu 20.01. – 25.01.2022. godine -paušalci će dobiti rešenje o utvrđenim obavezama za 2022. godinu u svoje poresko sanduče

Poreska uprava Republike Srbije je izvršila obračun poreza na prihode od samostalne delatnosti i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2022. godinu, za vlasnike samostalne delatnosti koji porez na prihode od samostalne delatnosti i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, plaćaju na paušalno utvrđeni prihod (preduzetnici paušalci).

Poreska uprava će dostavljanje rešenja o utvrđenim poreskim obavezama preduzetnicima paušalcima i izveštaja o načinu utvrđivanja paušalnog prihoda, vršiti u elektronskom obliku postavljanjem u poresko sanduče, u periodu 20.01. – 25.01.2022. godine, posredstvom portala Poreske uprave (ePorezi).

Novoosnovani preduzetnici-paušalci će u roku od 48 sati od dana registracije osnivanja privrednog subjekta u Agenciji za privredne registre dobiti izveštaj o načinu utvrđivanja paušalnog prihoda i rešenja o utvrđenoj obavezi u elektronskom obliku u poresko sanduče posredstvom portala ePorezi.

Rešenje se dostavlja u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave i smatra se dostavljenim danom postavljanja na portal Poreske uprave, shodno odredbama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Podsećamo da je za pristup portalu Poreske uprave neophodan kvalifikovani elektronski sertifikat, koji izdaje pet sertifikacionih tela u Republici Srbiji (MUP, JP PTT, Privredna komora Srbije, Halcom, E-Smart Systems). Ukoliko pristup poreskom sandučetu vrši drugo lice u ime preduzetnika paušalca, poreski obveznik je dužan da to lice ovlasti.

Mesečne akontacije po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2022. godinu, uplaćuju se sa pozivom na broj u čijoj je strukturi broj odobrenja za plaćanje (BOP) dodeljen za 2022. godinu.

Napominjemo da su u okviru rešenja dostavljeni primeri popunjenih uplatnica za porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

Izvor: Poreska uprava

Usluga ishodovanja poreskog rešenja

U koliko niste u mogućnosti da preuzmete poresko rešenje mi to možemo uraditi za Vas!
rsd 1.000
00
  • Ishodovanje poreskog rešenja
  • Slanje na Vaš e-mail