Naknada za zaštitu životne sredine za 2021. godinu

Rok za podnošenje prijave

Dana
Sati
Minuta
Sekundi
Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara (u daljem tekstu: Zakon) propisano je da obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine iz člana 134. stav 1. tačka 1) Zakona podnosi prijavu sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade organu jedinice lokalne samouprave u čijoj su nadležnosti utvrđivanje, kontrola i naplata javnih prihoda do 31. jula svake godine za koju se utvrđuje naknada (član 138. stav 1. Zakona).
KO TREBA DA PODNESE PRIJAVU?
Prijavu podnose pravna lica i preduzetnici koji obavljaju određene aktivnosti koje utiču na životnu sredinu, odnosno fizičko lice koje utiče na životnu sredinu.
Veliki broj pravnih lica i preduzetnika je obveznik plaćanja ove takse!
Kriterijum za određivanje negativnog uticaja aktivnosti koje utiču na životnu sredinu pravnih lica i preduzetnika je pretežna delatnost koju obavlja obveznik naknade, odnosno delatnost čijim je obavljanjem pravno lice i preduzetnik ostvario najviše prihoda u godini koja prethodi godini za koju se vrši utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine.
 
 
 
 

UREDBA o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada: 86/2019-69, 89/2019-20

Stepen negativnog uticaja na životnu sredinu aktivnosti pravnih lica i preduzetnika dele se prema delatnosti:
1) veliki uticaj na životnu sredinu;
2) srednji uticaj na životnu sredinu;
3) mali uticaj na životnu sredinu.
Uticaj prema šifri delatnosti možete pogledati u Uredbi.
IZNOS NAKNADE:
Iznos naknade se utvrđuje za kalendarsku godinu.
Obaveza se plaća u jednakim mesečnim ratama, u roku od 15 dana po isteku meseca, na osnovu rešenja organa jedinice lokalne samouprave za javne prihode.

Da li sam obveznik plaćanja EKO takse?

Popunite kratku formu...

Upustvo za podnošenje elektronske prijave za naknadu za zaštitu životne sredine

Pitanja i odgovori vezani za EKO taksu

UREDBA o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada: 86/2019-69, 89/2019-20

Cena za pretplatnike

rsd 600
00
  • Usluga popunjavanja i podnošenja prijave za EKO taksu
50% popust

Cena za nepretplatnike

rsd 1.200
00
  • Usluga popunjavanja i podnošenja prijave za EKO taksu