Pitanja i odgovori u vezi sa kreditima fonda za razvoj

Često postavljena pitanja i odgovori vezani za kredite za likvidnost COVID-19, kao pregled odobrenih zahteva i odbijenih zahteva na dan 30.04.2020. godine.

Pitanja i odgovori u vezi sa kreditima

Odobreni zahtevi na dan 30.04.2020.

Odbijeni zahtevi na dan 30.04.2020.