Ne želite da stopirate rate kredita i prihvatite novi moratorijum

Klijenti banaka koji ne žele da iskoriste ponuđeni dodatni moratorijum na otplatu kredita, a kojima banka svakog meseca ratu zajma skida putem trajnog naloga ili administrativne zabrane, ne moraju da brinu ako im rata dospeva na naplatu krajem meseca.

Naime, banke su juče, nakon stupanja na snagu Odluke Narodne banke Srbije (NBS), deaktivirale trajne naloge i obustavile isplatu obaveza dužnika, ali će svima koji ih do 10. avgusta obaveste da odbijaju moratorijum ponovo aktivirati nalog i naplatiti obaveze dospele u međuvremenu, bez dodatne kamate.

Isto važi i za administrativne zabrane, kod kojih poslodavac, odnosno PIO fond, treba da izvrše prenos po osnovu obaveza dužnika koje su dospele nakon 28. jula onda kada prime obaveštenje banke da je klijent odbio moratorijum.

Kako ovo izgleda u praksi? Ako vam rata stambenog kredita u iznosu od 300 evra dospeva na naplatu 30. jula, banka vam ovog meseca neće automatski skinuti ovaj iznos, pošto su trajni nalozi deaktivirani. Ipak, kada je 5. avgusta obavestite da ne želite da iskoristite moratorijum, nalog će vam biti ponovo aktiviran, a julskih 300 evra skinuto sa računa nekoliko dana kasnije, početkom avgusta.

Narodna banka Srbije je, praktično, na ovaj način omogućila da kod klijenata koji nameravaju da prihvate zastoj u otplati kredita, a kojima julska rata dospeva tokom poslednja 4 dana ovog meseca – i ta rata bude obuhvaćena novim moratorijumom.

Isti princip primenjuje se i za dužnike banaka koji svoje obaveze izmiruju putem administrativne zabrane – poslodavci, odnosno Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, takođe su od juče obustavili prenos sredstava na kreditne partije dužnika sve dok ih banka ne obavesti da je dužnik odbio moratorijum.

Kada primi obaveštenje banke da je klijent odbio zastoj u otplati, poslodavac treba da izvrši prenos po osnovu obaveza koje su dospele nakon stupanja na snagu Odluke (28. jula) u istom iznosu kao da administrativna zabrana nije obustavljena i da ponovo aktivira administrativnu zabranu za buduće obaveze dužnika.

Dakle, ni u ovom slučaju dužnici koji nameravaju da odbiju moratorijum nemaju nikakvih razloga za zabrinutost jer im nikakva dodatna kamata neće biti obračunata ako im julska rata bude izmirena administrativnom zabranom koja je realizovana kasnije, odnosno kada je njihova banka obavestila poslodavca ili PIO fond da su odbili moratorijum”, navode iz NBS i dodaju da je važno istaći da ovaj princip ne sprečava poslodavce da anketiraju svoje zaposlene i da izvrše prenos sredstava po osnovu administrativne zabrane na kreditne partije onih zaposlenih koji su ih obavestili da će moratorijum odbiti.

Izvor:blic