Kraj moratorijuma na otplatu kredita

Moratorijum od 90 dana na otplatu kredita i ostalih obaveza ističe 30.06.2020 godine za najveći broj klijenata banaka koji treba da nastave sa isplatom privremeno odloženih rata, a o eventualnom produženju moratorijuma i drugim olakšicama odlučivaće banke u svakom slučaju posebno.

Iz NBS potvrđuju da je prema njihovim poslednjim raspoloživim informacijama moratorijum prihvatilo više od 90 odsto klijenata banaka.

S obzirom da je reč o različitim uslugama banaka, od kredita do dozvoljenog prekoračenja platnog računa, i da u Srbiji ima 26 banaka, čiji klijenti su fizička i pravna lica, ni početak vraćanja novca nije isti kod svih banaka i za sve klijente, ukazala je NBS

Iz centralne banke navode da su bankama dale preporuku da se po završetku perioda moratorijuma, klijentima na ostatak duga pripisuje redovna kamata obračunata tokom perioda zastoja i pravi novi plan otplate produžen za tri meseca.

Kažu i da su banke dužne da svim klijentima koji su koristili moratorijum, bez dodatnih troškova dostave novi plan otplate, sačinjen na način kojim se obezbeđuje potpuna informisanost klijenata o svim elementima obaveza i načina njihovog izmirivanja.

Razmotrićemo tri moguće opcije:

Opcija 1.

Period otplate biće produžen za 3 meseca koliko je trajao moratorijum, s tim da bi se kamata od ova tri meseca raspodelila i na ostatak rata.

Opcija 2.

Isplatiti sve tri rate, i nastaviti redovno otplatu kredita.

Opcija 3.

Platite samo kamatu koja je dospela na sve rate. U tom slučaju se period otplate produžava za 3 meseca, ali se ne menja rata.