Usluge boniteta sa podacima iz redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2021. godinu 

„Obaveštavamo sve zainteresovane korisnike da će usluge boniteta sa podacima iz redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2021. godinu biti dostupne počev od četvrtka, 7. jula 2022. godine.

Istovremeno, od 7. jula 2022. godine prestaće da važi skoring koji je utvrđen na osnovu podataka iz finansijskih izveštaja za period od 2016. do 2020. godine, pošto je za privredna društva utvrđena nova ocena boniteta odnosno skoring za period od 2017. do 2021. godine.

Evidencija svih izdatih skoringa, kao i datum prestanka njihovog važenja, objavljuje se na internet stranici Agencije, u delu Finansijski izveštaji, na linku Evidencija izdatih skoringa.

Izveštaji o bonitetu se izrađuju za privredna društva, ustanove i preduzetnike i sadrže podatke iz redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za poslednje tri izveštajne godine odnosno za period od 2019. do 2021. godine. Skoring tj. ocena boniteta se izrađuje za privredna društva na osnovu podataka iz redovnih godišnjih izveštaja za poslednjih pet godina, a najmanje tri i izdaje se u formi skoring izveštaja koji sadrži podatke za period od 2017. do 2021. godine.

Korisnicima predlažemo da pre naručivanja izveštaja ili skoringa putem linka Pretraga objavljenih finansijskih izveštaja sastavljanih na dan 31.12.2021. godine i kasnije (u odeljku Objavljeni finansijski izveštaji) provere da li je za konkretno privredno društvo, ustanovu ili preduzetnika finansijski izveštaj za 2021. godinu objavljen kao potpun i računski tačan. Ukoliko nije objavljen predlažemo da provere da li je taj izveštaj dostavljen Agenciji i status njegove obrade putem linka Lista primljenih zahteva. Ako u izveštaju koji je dostavljen ima nedostataka obveznik iste mora otkloniti, po proceduri za obradu, kako bi on mogao biti javno objavljen i uključen u izveštaje o bonitetu i skoring.

Podsećamo da su usluge boniteta dostupne elektronski, naručivanjem putem aplikacije za naručivanje izveštaja o bonitetu i aplikacije za naručivanje skoringa, kao i podnošenjem zahteva pisanim putem (lično, poštom ili faksom).

Detaljne informacije u vezi sa pružanjem usluga iz Registra finansijskih izveštaja date su na internet stranici Agencije u delu Finansijski izveštaji, u okviru odeljaka APR bonitet i ePodaci iz finansijskih izveštaja na zahtev korisnika.“

Izvor:APR