Poreski alarm – mobilna aplikacija za prijavu poreskih nepravilnosti

Poreska uprava na svom sajtu nudi korisnicima besplatnu aplikaciju za android i iphone uređaje preko koje građani mogu da prijave nepravilnosti u poslovanju privrednih subjekata koje se odnose, pre svega, na neizdavanje fiskalnih računa, obavljanje neregistrovane delatnosti i angažovanje neprijavljenih radnika, kao i druge poreske nepravilnosti koje uoče u poslovanju privrednih subjekata.

Aplikacija omogućava brzo i lako podnošenje prijave – unošenjem podataka ili slike privrednog subjekta odnosno uočene nepravilnosti.

Korisnik prijavu može podneti anonimno ili se identifikovati u zavisnosti od toga za koju se opciju opredeli.

Korisnici aplikacije automatski dobijaju elektronsko obaveštenje o uspešnom podnošenju prijave, koja je odmah po podnošenju vidljiva i u sistemu Poreske uprave.

Poreska uprava Republike Srbije će u slučaju osnovanosti i potpunosti podnete prijave, preduzimati mere u skladu sa zakonom i svojim ovlašćenjima i sankcionisati svako ponašanje koje nije u skladu sa poreskim propisima.

Podaci dobijeni posredstvom aplikacije će, uz korišćenje razvijenih alata za obradu podataka  i adekvatnu primenu analize rizika, doprineti većoj efikasnosti sistema kontrole poreskih obveznika.

Preuzimanje aplikacije,kao i upustvo možete preuzeti na: https://www.purs.gov.rs/sr/biro-za-informisanje/novosti/6980/poreski-alarm—mobilna-aplikacija-za-prijavu-poreskih-nepravilnosti.html

Izvor:Poreska uprava