Nova elektronska uverenja

Zahtev za izdavanje elektronskog uverenja o plaćenim obavezama na svim uplatnim računima javnih prihoda poreski obveznici mogu, osim za postojeće, podneti i u sledeće svrhe:

Dokaz kod Uprave carina,
Dobijanje licence za javni prevoz tereta u drumskom saobraćaju,
Dobijanje licence za javni prevoz putnika u drumskom saobraćaju,
Ostvarivanje prava kod Nacionalne službe za zapošljavanje,
Ostvarivanje prava na subvencionisanu nabavku putničkih vozila za taksi prevoz,
Registraciju putničkih vozila za taksi prevoz,
Ostvarivanje prava na subvencionisanu nabavku električnih i hibridnih vozila,
Otvaranje firme u inostranstvu.

Za izdavanje uverenja Poreske uprave elektronskim putem ne plaća se administrativna taksa.

Izvor:Poreska uprava