Izdavanje fiskalnih računa u sportskim objektima

Škole plivanja, teretane i bazeni su u obavezi da izdaju fiskalne račune fizičkim licima, jer obavljaju promet na malo i ostvaruju prihode od prodaje dobara, odnosno pružanja usluga.

Među obveznike fiskalizacije ubraja se svako udruženje koje obavlja promet na malo i ostvaruje prihode od prodaje dobara, odnosno pružanja usluga na tržištu. To se odnosi i na sportska udruženja i saveze, ukoliko ostvaruju prihode koji zapravo predstavljaju naknadu za promet dobara, odnosno pružanje usluga na malo. Međutim, sportski savezi i udruženja kao nedobitne organizacije, ne moraju nužno biti obveznici fiskalizacije. Ukoliko, recimo, prihode ostvaruju isključivo putem članarina, donacija i slično, sportska udruženja i savezi nisu obveznici fiskalizacije. Obveznici fiskalizacije nisu i svi oni koji su izuzeti Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja.

Izvor: Poreska uprava