eFiskalizacija – Prodaja robe preko interneta

Prodaja robe preko interneta je oblik trgovine gde se poslovanje obavlja isto kao i na svakom tržištu. Da li se onda i za isporuku robe koja je naručena putem interneta izdaje fiskalni račun?

Prodaja robe preko interneta je oblik trgovine gde se trgovina i poslovanje generalno obavljaju isto kao i na svakom drugom tržištu. Daljinska, elektronska ili onlajn trgovina razlikuju se samo na osnovu jedne stvari – nije neophodno lično prisustvo prodavca i kupca da bi prodaja bila realizovana. Ali da bi prodaja preko interneta bila i legalna neophodno je ispoštovati nekoliko zakona među kojima i Zakon o fiskalizaciji sa pratećim propisima. U skladu sa tim propisima, svi oni koji prodaju robu preko interneta na malo imaju obavezu evidentiranja prometa preko fiskalnih uređaja, kao i obavezu izdavanja fiskalnog računa. Naime, delatnost trgovine na malo posredstvom interneta nije izuzeta od obaveza evidentiranja prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja. To znači da je prodavac u obavezi prilikom prodaje robe preko interneta da izda fiskalni račun i da uz proizvod isti pošalje kupcu. Račun se uz saglasnost kupca može poslati i elektronskim putem.

Da li će za isporuku robe naručene putem interneta biti izdat poseban fiskalni račun zavisi od toga da li je u cenu uračunat i trošak isporuke. Ukoliko je u cenu robe koju kupac plaća uračunat i trošak dostave, to će biti iskazano na jednom fiskalnom računu. Međutim, ukoliko se cena koju kupac plaća odnosi samo na robu bez troškova dostave, firma koja vrši dostavu je dužna da izda poseban fiskalni račun za troškove dostave. U krajnjem slučaju troškovi dostave su uvek iskazani na samom sajtu preko kog se vrši prodaja robe.

Da bi ste mogli da ostvarite svoja prava kao potrošač podjednako je važno da znate i svoje obaveze, a jedna od njih je i uzimanje fiskalnog računa. Fiskalni račun je dokaz da je za određenu kupovinu obračunat i plaćen porez. Ta sredstva se vraćaju u budžet Republike Srbije kroz budžetske prihode i koriste se dalje za izgradnju autoputeva, bolnica, škola i vrtića, i građani imaju direktnu korist od njih. Uzimanjem fiskalnog računa građani direktno učestvuju u suzbijanju sive ekonomije i time doprinose daljem razvoju države i društva.

Izvor:Poreska uprava