Vebinar o korišćenju Portala javnih nabavki

Privredna komora Srbije, u saradnji sa Kancelarijom za javne nabavke, organizovala je besplatan vebinar posvećen efikasnom korišćenju portala javnih nabavki. Onlajn skup sa više od 300 učesnika bio je dostupan naručiocima i ponuđačima, a održan je uz podršku Projekta “EU Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji” .

Učesnicima su predstavljene osnovne funkcionalnosti novog Portala javnih nabavki – kako se priprema i objavljuje otvoreni postupak javne nabavke, kako se priprema i podnosi e-ponuda u otvorenom postupku, kako se vrši otvaranje ponuda i stručna ocena ponuda, kako se vrši uvid u ponude i podnosi zahtev za zaštitu prava, kao i procedura pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva.

Takođe objašnjene su pojedinosti i razjašnjene nedoumice u vezi sa korišćenjem novog Portala javnih nabavki koji je u primeni od 1. jula 2020. godine.

Snimak vebinara možete pogledati OVDE.

Izvor: PKS

[anac-xml id="2028"]