OBJAVLjENE SMERNICE ZA PRIPREMU KONKURSNE DOKUMENTACIJE I PRIPREMU E-PONUDE NA PORTALU JAVNIH NABAVKI

Obaveštavaju se svi učesnici u postupcima javnih nabavki da je Kancelarija za javne nabavke pripremila Smernice za pripremu konkursne dokumentacije i pripremu e-ponude na Portalu javnih nabavki, a sve u cilju pružanja pomoći naručiocima i privrednim subjektima prilikom sprovođenja, odnosno učešća u postupcima javnih nabavki.

Smernice možete pogledati OVDE

Izvor: KANCELARIJA ZA JAVNE NABAVKE