eFakture-nove hitne ispravke verzija 2.6

Sistem elektronskih faktura – Detalji nove verzije
1 Uvod
Ovaj dokument opisuje sve sve funkcionalnosti i promene koje su deo ove hitne ispravke rešenja “Sistem
elektronskih faktura”.
2 Sadržaj isporuke
2.1 Proširen je naziv kompanije na 500 karaktera
Polje za unos naziva kompanije je prošireno na 500 karaktera kako bi moglo da se unese puno poslovno
ime pravnog lica. Navedena izmena je prikazana na stranicama 237 Internog tehničkog uputstva.
2.2 Dopuna opisa upotreba poreskih kategorija
Pojašnjena upotreba poreskih kategorija OE i N. Navedena izmena u koloni „Svrstavanje prometa“ je
prikazana na stranici 211 Internog tehničkog uputstva.
2.3 Omogućeno je ažuriranje podataka kontakta
Omogućeno je ažuriranje podataka o kontaktu. Korisnicima je na raspolaganju dugme na detaljnom prikazu
kontakta pomoću koga mogu ažurirati osnovne podatke o svom kontaktu. Navedena izmena je prikazana na
stranici 244 Internog tehničkog uputstva.
Ovim ažuriranjem prikazaće se poslovno ime korisnika tamo gde je bio naziv, i popuniće se PIB ako ne
postoji.
2.4 Poruka upozorenja da faktura neće biti registrovana u CRF-u
Dodata je poruka upozorenja prilikom slanja fakture da obaveza neće biti evidentirana u Centralnom
Registru Faktura (CRF) ukoliko se na strani primaoca nalazi Korisnik Javnih Sredstava a pošiljalac
nije naznačio da je potrebno evidentirati obavezu u Centralnom Registru Faktura. Navedena izmena je
prikazana na stranici 208 Internog tehničkog uputstva.
2.5 Stranica sa detaljima ispravke
Dodata je stranica u okviru koje korisnici mogu videti poslednje izmene i ispravke Sistema E-faktura.
Navedena izmena je prikazana na stranici 196 Internog tehničkog uputstva.
2.6 Ispravke

 1. Dodata je validacija cene proizvoda za knjižno odobrenje koje se šanje putem API servisa.
  Vrednost mora biti u opsegu od -99999999999999.99 do 99999999999999.99
 2. Postavljena je validacija da korisnik ne može da pošalje dokument sa negativnom cenom
 3. Prilikom slanja knjižnog odobrenja koje je vezano za fakturu koja se ne nalazi u sistemu putem
  API servisa, ukoliko u kontaktima nema kupca kome se šalje knjižno odobrenje, kreira se novi
  kontakt
 4. Na PDF prikazu knjižnog odobrenja dodate su vrednosti ”Ukupno za uplatu” i ”Valuta fakture”
 5. Dodato je dugme ”Otkaži” za dokumenta u statusu ”Novi”
 6. Omogućeno otkazivanje dokumenta u statusu ”Novi”
  Sistem elektronskih faktura – Detalji nove ispravke Str 4 od 4
  13.07.2022
 7. Omogućena je izmena imejl adrese kompanije u odeljku ”Podešavanja”
 8. Omogućeno je automatsko brisanje duplih faktura na svakih 15 minuta prilikom čega se šalje
  imejl obaveštenje i notifikacija putem API servisa
 9. Dodata je validacija da broj fakture ne može biti kraći od 3 karaktera
 10. Omogućen je prikaz celog iznosa u poljima ”Cena” i ”Iznos bez PDV-a” na korisničkom
  interfejsu
 11. Ispravljen je prikaz valute na strani prodavca kada je dokument u statusu ”Novi”. Sada se
  prikazuje RSD umesto EUR.
 12. Iz poreske kategorije O su uklonjene duplirane poreske šifre PDV-RS-17-4-2 i PDV-RS-17-4-3
 13. Onemogućeno je ažuriranje podataka o kompaniji kod svake prijave zakonskog zastupnika na
  sistem
 14. Dodato je dugme ”Preuzmi” za otkazana dokumenta
 15. Kada korisnik izmeni naziv kompanije u odeljku podešavanja, automatski će se ažurirati naziv
  kompanije u meniju za odabir kompanije u gornjem desnom uglu korisničkog interfejsa.
 16. Omogućeno je logovanje poreskih punomoćnika. Rad poreskih punomoćnika u Sistemu e-Faktura
  prikazan je na stranici 191 Internog tehničkog uputstva.
 17. Za poresku kategoriju OE dodate su poreske šifre PDV-RS-7a-4, PDV-RS-9, PDV-RS-4-NP, PDVRS-5-NP, PDV-RS-3-NP-ostalo
 18. Za poresku kategoriju N dodata je poreska šifra PDV-RS-6-1-1 (BN)
 19. Za poresku kategoriju N dopunjeni su nazivi poreskih šifara PDV-RS-4 i PDV-RS-5

Izvor:efaktura