Promena radnog vremena za određene delatnosti u periodu od 24.11.-03.12.2020. godine

Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19. Objavljena u  „Službenom glasniku RS“ broj 141 od 21.11. 2020. godine predviđa ograničavanje radnog vremena u periodu od 24.11.2020. godine, a zaključno sa 03.12.2020. godine.

Član 9g

“Izuzetno od odredaba člana 6. stav 3, člana 7. stav 2. i člana 8. stav 2. ove uredbe, u periodu počev od 24. novembra 2020. godine zaključno sa 3. decembrom 2020. godine, radno vreme ugostiteljskih objekata (restorana, kafića, barova, klubova i sl.), trgovinskih centara, pozorišta, bioskopa i drugih ustanova kulture i priređivača posebnih i klasičnih igara na sreću ograničava se tako da ti objekti neće raditi od 18.00 časova do 05.00 časova narednog dana

Uredba stupa na snagu 24.11.2020.godine