Preduzetnici za 2020. godinu sastavljaju samo Bilans stanja i Bilans uspeha

Agencija za privredne registre je dana 11.02.2021. godine dobila Mišljenje Ministarstva finansija br. 011-00-00100/2021-16 od 03.2.2021. godine, u kojem se navodi da redovni godišnji finansijski izveštaj preduzetnika za 2020. godinu (nezavisno od veličine u koju se preduzetnik razvrstao na osnovu podataka iz finansijskih izveštaja za 2019. godinu) čine Bilans stanja i Bilans uspeha. Ovo konkretno znači da na opisani način predmetne izveštaje mogu da dostave i preduzetnici koji primenjuju međunarodne računovodstvene standarde, bez obzira da li se radi o regulativi koja je opredeljena veličinom preduzetnika ili o „višoj“ regulativi koju je on sam odabrao da primenjuje.

U skladu sa navedenim Mišljenjem, Agencija će obezbediti dostavljanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za pomenute kategorije preduzetnika odmah po okončanju postupka prijema podataka za statističke potrebe za 2020. godinu, odnosno početkom marta.

S tim u vezi, Agencija poziva sve preduzetnike koji primenjuju međunarodne računovodstvene standarde, a koji nameravaju da svoje finansijske izveštaje za 2020. godinu sastave i dostave u užem setu da, u ovom momentu, dostave samo zahtev Podaci za statističke potrebe, dok će zahtev Redovni godišnji finansijski izveštaj koji čine Bilans stanja i Bilans uspeha, moći da dostave nakon 1. marta 2021. godine.

S druge strane, Agencija i dalje pruža mogućnost pomenutim preduzetnicima, ukoliko to žele, da finansijski izveštaj sastave i dostave na širem setu obrazaca  (Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o ostalom rezultatu, Izveštaj o tokovima gotovine i Izveštaj o promenama na kapitalu) i to ili istovremeno sa Podacima za statističke potrebe (do 1.marta) ili odvojeno od tog izveštaja (nakon 1. marta tekuće godine).

Preduzetnici koji su već dostavili redovni godišnji finansijski izveštaj koji sadrži širi set obrazaca, zajedno sa Podacima za statističke potrebe, mogu, ukoliko to žele, da na imejl adresu finizvestaji@apr.gov.rs podnesu zahtev za odustanak od dela zahteva koji se odnosi na redovni godišnji finansijski izveštaj, na osnovu kojeg će im biti omogućeno (nakon 1. marta) da dostave novi finansijski izveštaj koji čine samo Bilans stanja i Bilans uspeha.

Izvor:APR