Obaveštenje o prometu poljoprivrednih proizvoda i sekundarnih sirovina – rok 17. januar

Podsećamo da uz poresku prijavu za PDV za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period, obveznik PDV dostavlja Poreskoj upravi obaveštenje o:

1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa;

2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa ovim zakonom, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Imajući u vidu da se poreska prijava PP PDV kao i pregled obračuna (obrazac POPDV) podnose isključivo u elektronskom obliku, obveznicima je omogućeno da uz pomenutu prijavu i navedeno obaveštenje podnesu u elektronskom obliku, preko portala Poreske uprave.