Obaveštenje o izmeni el. formata prijave PPI1

Obaveštavamo vas da je verzija .xsd šeme revidirana i izmenjena dana 08. februara 2021. godine. Struktura nove prijave 2021, koja je u primeni od 01. januara 2021. godine, postavljena je linku.

Struktura prijave imovine za pravna lica koja se odnosi na period 01.01.2019. do 31.12.2020. godine, postavljena je na sledećem linku.

Struktura prijave imovine za pravna lica koja se odnosi na period 01.01.2014. do 31.12.2018. godine, postavljena je na sledećem linku.

Izvor:Lokalna poreska administracija